قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

قوانین و مقررات

متقاضیان محترم بیمه تکمیلی، خواهشمند است نکات زیر را به دقت مطالعه و تایید بفرمایید:
1- قرارداد بیمه درمان تکمیلی سال 1397 با شرکت بیمه تجارت نو و اجرای خدمات آن، توسط شرکت کمک رسان ایران (SOS) می باشد.
2- فرانشیز کلیه تعهدات موضوع این قرارداد 20 درصد میباشد.
3- درصورت مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت (SOS) میبایست از معرفی نامه استفاده شود.
4- در صورت مراجعه به مراکز درمانی غیر طرف قرارداد با شرکت (SOS)، و یا عدم استفاده از معرفی نامه کلیه هزینه ها طبق تعرفه مصوب مرکز درمانی همتراز با آن مرکز محاسبه و پرداخت می گردد.
5- هزینه های پاراکلینیکی و سرپایی براساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و پس از کسر 20% فرانشیز محاسبه و پرداخت می شود.
6- بیمه شدگانی که سال گذشته تحت پوشش بیمه تکمیل درمان شرکت بیمه سامان بوده اند و بصورت پیوسته ثبت نام خود را تمدید می نمایند، مشمول دوره انتظار نمی باشند. در غیر این صورت برای بیمه شدگان جدید، 6 ماه دوره انتظار جهت زایمان و انجام درمان های نازایی و ناباروری و برای بیماریهای مزمن (بستری و جراحی) 3ماه دوره انتظار لحاظ میگردد.
7- درصورت عدم استفاده از بیمه گر پایه (تامین اجتماعی ، سلامت ،خدمات درمانی و...) تمامی هزینه ها پس از کسر 20% فرانشیز، محاسبه و پرداخت می گردد.
8- بیمه شدگانی که در طول مدت قرارداد ازدواج نمایند و یا صاحب فرزند گردند، همسر و فرزندان آنها می توانند تحت پوشش بیمه تکمیلی قرارگیرند منوط به اینکه حداکثر ظرف مدت یک ماه به بیمه گر اعلام گردد.
9- مهلت تحویل مدارک بیمارستانی حداکثر 2ماه و مدارک سرپایی و پاراکلینیکی حداکثر 1ماه می باشد. لذا پس از انقضا این مهلت، مدارک عودت شده و شرکت بیمه گر هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد.
10- هر بیمه شده می بایست کلیه اعضای خانواده خود (همسر و فرزندان)را تحت پوشش قرار دهد و طرح انتخابی برای کلیه افراد یکسان می باشد.
11- حق بیمه والدین غیر تحت تکفل، دو برابر بیمه شده اصلی میباشد و تحت کفالت بودن والدین منوط به ارائه حکم دادگاه و یا شماره بیمه پایه یکسان می باشد.